NorthSafe Resetting

Spill av

AquaSafe Resetting

Spill av
Regatta tipser

Gjør sjekk av vesten til en årlig rutine

Er du aktiv innenfor vannsport eller båteier er det gjerne flere ting du har som en rutinemessig sjekk og vedlikehold av utstyr før sesongen setter i gang. Gjør sjekk av vesten til en årlig rutine, og vær sikker på at du og ditt mannskap er trygge og klare for sesongen.

Print ut eller lagre vår sjekkliste og ha den tilgjengelig der du oppbevarer
ditt flyt- og redningsutstyr.

FreeSafe Resetting

Spill av

FeelSafe Resetting

Spill av
Regatta tipser:

Skift cellulosetablett

Vestens cellulosetablett har en holdbarhet på maks 3 år. For å være sikker på at vesten fungerer som den skal bør holdbarheten på tabletten sjekkes hvert år sammen med din årlige sjekk av vesten. 

Les mer om cellulosetabletter og vestens oppbygning her