Våre klassifiseringer og godkjenninger

Krav til sikkerhet

For at liv skal kunne reddes, må vi lage sikkerherhetsprodukter som folk ønsker å bruke. Vi har derfor en høy terskel for kvalitet, og oppnår våre mål ved å alltid tenke sikkerhet, bevegelsesfrihet og komfort under alle forhold.

Som en ledende leverandør av flyt- og redningsutstyr tar vi sikkerhet på alvor. En del av denne jobben er å sørge for å til enhver tid oppfylle gjeldende krav og sertifiseringer.

Newton og flyteevne

Flyteevnen til alle flyt- og rednignsvester måles i Newton (N). Newton benyttes til å klassifisere oppdriftsevnen til alle redningsvester og flytehjelpemidler. 1 kg = 9,8N. Dette er en indikasjon på oppdrift, som tilsier at vekten av kroppen i vann er langt fra den samme som vekten på land. Behovet for oppdrift (N) er derfor ikke tilsvarende kroppsvekten i kg.
Et produkt med 50N oppdrift er tilstrekkelig til å holde en voksen person flytende, som er den laveste klassifiseringen for oppdriftsevne.

50N ISO 12402-5 / EN 393 Flytevester, flytejakker og flytedrakter har som regel 50N oppdrift. Dette gir en loddrett flytestilling. Flytevester og flyteprodukter med 50N oppdrift er kun for svømmedyktige, og bør kun benyttes i beskyttende farvann, med hjelp i nærheten eller nærhet til land.

100N
ISO 12402-4 / EN 396 Redningsvester med sikkerhetsfarge og refleks for ekstra synlighet. Defineres ved at de skal kunne snu en person fra mage til rygg. Barn og voksne som ikke er svømmedyktige skal alltid bruke redningsvest.

150N ISO 12402-3 / EN 396 Oppblåsbare redningsvester, som egner seg svært godt i kystfarvann og offshore sammen med klær og beskyttelse mot dårlig vær. Egner seg ikke til arbeid der man bærer tungt verktøy eller utstyr.

275N
ISO 12402-2 / EN 399 Opplåsbare redningsvester til offshore-bruk, arbeid på skip eller industri under ekstreme forhold. Den høye oppdriften gjør at de kan benyttes sammen med solide verneklær, de fleste overlevningsdrakter og sikkerhetssele.

50N

50N oppdrift finner du i flytevester, flytejakker og flytedrakter.

100N

100N oppdrift finner du i standard redningsvester, som skal snu deg fra mage til rygg for optimal flytestilling.

150N

150N oppdrift er standard i de fleste oppblåsbare redningsvester.

275N

275N oppdrift leveres i oppblåsbare redningsvester spesielt tilpasset ekstreme arbeidsforhold og særlig utsatte situasjoner til sjøs.

Våre godkjenninger

I Regatta tar vi sikkerhet på alvor. Våre produkter innfrir flere internasjonale krav til kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet.

CE (Communauté Européenne) Det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dens representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.

CEN (The Committee of European Norms) Etablerer standarder for varer som omsettes i medlemslandene, herunder ISO- og EN-godkjennelsene. 

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)  Regulerer forholdene i shipping, skipsbygging og handel som fremmer sikkerhet til sjøs. Rattmerket er det europeiske maritime direktivets symbol på at et produkt og produksjonssted oppfyller SOLAS krav.

IMO (International Maritime Organization)  Ansvarlig for tiltak for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.