Sist oppdatert: 26. mai 2024

Regatta er en del av Aalesund Protective Wear (AAPW), et selskap som også omfatter merkevarene Strakofa, Aalesund Oljeklede og BLÆST.

I AAPW har vi en enkel misjon: vi skal beskytte. Hvordan? Ved å produsere alt fra klær som gjør anleggsarbeidere synlige på arbeidsplassen og flytedrakter som redder liv, til vanntette fritidsplagg for en aktiv hverdag i by og natur.

Mange av produktene vi leverer, blir brukt av mennesker med risikofylte arbeidsoppgaver – både på land og til sjøs. For at de skal føle seg trygge på jobb, må de kunne stole på at plaggene våre gjør det de lover.

Det er likevel ikke bare sluttproduktet kundene skal kunne stole på. Vi ønsker også at de skal ha tillit til oss og handlingene våre – fra hvordan vi forvalter naturen og ansvaret vi tar i leverandørleddene til hvordan vi opptrer.

Kvalitet i alle ledd

Ett av våre viktigste fokusområder er å lage produkter som har god kvalitet og varer over tid. Dette gjør at vi stiller strenge krav til produsentene våre og jobben de gjør. Vi har grunnleggende etiske prinsipper som alle medarbeidere jobber etter, og som forretningspartnere også kan forvente av AAPW.

Vi bruker mange ulike innsatsfaktorer i produktene våre, som ulike typer tekstiler, glidelåser og reflekser. De fleste er laget av råstoff som kommer utenfra Norge og Norden. AAPWs leverandører skal leve opp til de samme standardene som vi krever av oss selv, nemlig å drive virksomheten uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Etisk handel Norge

Aalesund Protective Wear ble medlem av Etisk handel i 2022, og vi leverte vår første rapport i februar 2023. Ved å være medlem i Etisk handel oppnår vi en validitet på egne etiske retningslinjer, samt retningslinjene vi formidler til samarbeidspartnere og produsenter. I tillegg forplikter vi oss til å ta en grundig gjennomgang av hvordan vi fremmer og samarbeider for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, utvikling og miljø.

Etisk handel er en svært god partner og støtte i dette arbeidet, da medlemskapet tilfører kompetanse og utfordrer oss på hvordan vi kan bli enda bedre.

  Vil du vite mer? Last ned og les vår policy for etisk handel.

  Åpenhetsloven

  Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den fører til at både AAPW og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan vi påvirker verden rundt oss.

  Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos leverandører og oss selv.

  Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd, samt identifisere hvor vi må sette inn tiltak. Vi er også pliktig til å informere om hva som ligger til grunn for aktsomhetsvurderingene og resultatet av disse.

  Du kan lese mer om Åpenhetsloven på nettsiden til Forbrukertilsynet.

  Vår redegjørelse

  Vi leverer årlige rapporter, og du kan nå lese AAPWs redegjørelse for rapporteringsåret 2023.

  Du kan også lese redegjørelsen for rapporteringsåret 2022 om du ønsker det.

  Bærekraftsstrategi

  Vi har gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse i tråd med CSRD. Vi har ut ifra analysen valgt oss ut følgende bærekraftsmål som vil være førende for vår strategi frem mot 2030.


  Bærekraftstrategien er forankret i ledelsen og innlemmet som en del av virksomhetens overordnede strategi. Strategien blir gjennomgått og revidert årlig av ledelsen, og er prioritert som en del av virksomhetens overordnede strategi.

  Strategien er også nedfelt i operasjonelt mål med delmål frem mot 2030. Selskapets ledelse og styre følger om målene oppnås. Dette, sammen med ISO14001 miljøledelsessystem, skal være drivende for hva beslutninger som tas, og hva konsekvenser det vil få for vår drift.

  Vår strategi er delt opp i hva vi gjør konkret gjennom en handlingsplan i 2024 og 2025, og hva vi skal fokusere på å oppnå frem mot 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål samt også målsettinger til EU, som er lovreguleringer som direkte treffer oss i vår drift. Vi har utarbeidet 5 sirkulære kriterier med 4 fokusområder som vår strategi.

  Våre sirkulære kriterier

  1. Sporbarhet og etiske forhold.
  2. Riktig valg av materialer og særlig stoff (resirkulerte, sertifiserte, fri for farlige kjemikalier).
  3. Lang levetid.
  4. Design for resirkulering og reparering (demontering).
  5. Samarbeid med kunder, leverandører, utdanningsinstitusjoner, og lignende.

  Våre fokusområder

  1. Klima (lavest mulig fotavtrykk).
  2. Ressurser (redusert bruk).
  3. Helse (redusert bruk av kjemikalier).
  4. Sosiale forhold.

  Har du spørsmål?

  Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi håndterer åpenhetsloven, må du gjerne ta kontakt med Bodil Molvik på e-post. Hun er vår Sustainability and Compliance Specialist.