Hva er Newton og flyteevne?

Har du lagt merke til at vi ofte snakker om Newton (N) og oppdrift, og lurt på hva det er? Det handler om vestens evne til å hjelpe deg å flyte, og her forklarer vi hvordan.

Alle flyt- og redningsprodukter har en flyteevne, som er vestens evne til å hjelpe deg å flyte hvis du faller på sjøen. Dette måles i Newton (N) og gir en indikasjon på hvor mye oppdrift vesten gir deg.

Siden vekten av en kropp i vann er langt fra det samme som vekten på land, trenger du ikke flyteprodukter med samme oppdrift som kroppsvekt i kilo. Faktisk er 1 kg = 9,8 N. Derfor er 50N den laveste klassifiseringen for oppdrift, da det er nok til å hjelpe en voksen person å holde seg flytende.

De ulike klassifiseringene av flyteevne

50N

Vester, jakker, selebukser og drakter med en oppdrift på 50N klassifiseres som flyteutstyr. Disse produktene kan ikke snu en person fra mage til rygg om man faller i vannet, og egner seg derfor kun til bruk av de som er svømmedyktige og i nærhet til land.

100N

Våre produkter med minimum 100N i oppdrift klassifiseres som redningsvester. Det er disse vestene som vil hjelpe å snu en person fra mage til rygg dersom man faller i vannet, og de har en solid krage som sørger for at hodet er tilstrekkelig over vann.

Redningsvester skal brukes av alle som ikke er svømmedyktige, samt de som ferdes langt fra land eller er på tur alene.

150N +

Oppblåsbare redningsvester til voksen har minst 150N i oppdrift. Våre oppblåsbare vester har likevel 170N.

275N

Vester med denne klassifiseringen regnes som arbeidsvester og er spesielt utviklet for de som jobber i særlig utsatte situasjoner til sjøs.

Flyteutstyr til fritidsbruk

Flytevester

50N

Plagg med flyt

50N

Redningsvester

100N

Oppblåsbare vester

170N