Sjøvettreglene

Sunn fornuft og sjøvett er avgjørende for et trygt og hyggelig båtliv. Skal du ferdes på sjøen i sommer anbefaler vi deg å sette deg godt inn i sjøvettreglene:

 

Sjøvettregel 01 
Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. 

 

Sjøvettregel 02 
Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. 

 

Sjøvettregel 03 
Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold. 

 

Sjøvettregel 04 
Følg Sjøveisreglene. Bestemmelse om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes. 

 

Sjøvettregel 05 
Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. 

 

Sjøvettregel 06 
Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt. 

 

Sjøvettregel 07 
Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar. 

Regatta tipser:

Skift cellulosetablett

Vestens cellulosetablett har en holdbarhet på maks 3 år. For å være sikker på at vesten fungerer som den skal bør holdbarheten på tabletten sjekkes hvert år sammen med din årlige sjekk av vesten. 

Les mer om cellulosetabletter og vestens oppbygning her