Dan-W4 lys (Alkaline)

Dette er et SOLAS-godkjent alkaline-lys som tennes automatisk når det kommer i kontakt med vann. Det er tilpasset våre produkter med feste for lys, og har en levetid på 5 år. Utløpsdato er oppgitt på produktet.

Dette lyset krever teknisk ettersyn og bør sjekkes når man tar en årlig sjekk av vester. Lyset funksjonstestes ved å kortslutte batteripolene i minimum 5 sekunder. Alkaline-batterier har færre transportrestriksjoner og er mer miljøvennlige enn litium-batterier.

Spesifikasjoner
  • Vannaktiverende Alkaline lys
  • SOLAS-godkjent