Sjøvettreglene

Sunn fornuft og sjøvett er avgjørende for et trygt og hyggelig båtliv. Skal du ferdes på sjøen anbefaler vi at du setter deg godt inn i sjøvettreglene:

1: Tenk sikkerhet

Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2: Ta med nødvendig utstyr

Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3: Respekter vær og farvann

Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4: Følg Sjøveisreglene

Bestemmelse om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5: Bruk redningsvest eller flyteplagg

Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.

6: Vær uthvilt og edru

Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7: Vis hensyn

Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Trygghet på sjøen

Slik skal vesten sitte

Riktig bruk av flyt- og redningsvest er avgjørende for din trygghet. Sørg for at vesten sitter godt, er i riktig vektklasse og at de ulike delene brukes riktig.

Sjekk vesten

Noe av det viktigste du kan gjøre for egen sikkerhet, er å sjekke at vesten din faktisk funker slik den skal. Her forklarer vi hvordan.

Flytevest eller redningsvest?

Våre vester har ulike funksjoner og egenskaper. Her forklarer vi forskjellen på flytevest og redningsvest, og hvorfor det er så viktig for å velge riktig.